Trường Tiểu học bán trú “A” Long Thạnh - đơn vị có truyền thống dạy và học

24/03/2021 - 03:38

 - Trường Tiểu học bán trú “A” Long Thạnh là đơn vị có truyền thống trong giảng dạy và học tập ở TX. Tân Châu (An Giang). Những năm qua, nhờ học tập và làm theo Bác, chi bộ nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

A A

Trường Tiểu học bán trú “A” Long Thạnh được thành lập vào năm 1965, đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005; chi bộ nhà trường có 21 đảng viên. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Trường hiện là lá cờ đầu trong thi đua dạy tốt, học tốt của TX. Tân Châu.

Năm học 2020-2021, trường có 21 lớp, với 770 em học sinh. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo 56 khóa học. Chia sẻ về những thành tích nhà trường đạt được trong năm học qua, cô Đặng Kim Loan (Phó Bí thư Chi bộ nhà trường) cho biết, năm qua, trường có 28 giáo viên dạy giỏi, 20 giáo viên chủ nhiệm giỏi, trong đó có 9 giáo viên viết chữ đẹp cấp trường. Trường tự hào có đến 10 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi và 16 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã; 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh... 

Năm 2019-2020, có 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt 100% và nhà trường không có học sinh bỏ học

Ngoài thành tích trong giảng dạy, học sinh nơi đây còn tham gia nhiều cuộc thi do tỉnh và địa phương tổ chức, đạt nhiều thành tích cao, như: tham gia thi Tin học trẻ đạt 2 giải cấp tỉnh; Hội thi tài năng tiếng Anh đạt 2 giải A cấp thị xã; Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách cấp trường đạt 24 giải; Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã đạt 7 giải; cuộc thi Góc sách tôi yêu đạt 4 giải cấp tỉnh; chất lượng giáo dục năm học 2019-2020: học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,6%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt 100% (không có học sinh bỏ học).

Hiện, nhà trường đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng (đạt mức 3) và được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Tập thể nhà trường đạt Lao động xuất sắc và nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của tỉnh; cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; được chọn là đơn vị điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh.

“Nhà trường đã phát động phong trào thi đua gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động của ngành: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Chính từ chỗ gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nên nhà trường đã giữ vững được thành tích trong nhiều năm liền” - cô Đặng Kim Loan chia sẻ.

Cô Loan cho biết thêm, việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề, chi bộ nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia học tập và làm theo gương Bác. Hàng tháng, chi bộ đều phân công đảng viên trong chi bộ kể những mẫu chuyện về tấm gương, đạo đức của Bác, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, tập thể.

Phong trào học tập và làm theo Bác ở Trường Tiểu học bán trú “A” Long Thạnh đã có sức lan tỏa mạnh, trở thành một phong trào mang tính thiết thực cho tất cả thầy, cô giáo, các em học sinh và phụ huynh nhà trường, qua đó làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội hiện nay.

Bài, ảnh: MINH HIỂN