TX. Tân Châu công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

14/09/2020 - 15:40

 - Sáng 14-9, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (An Giang) tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.

A A

Cụ thể, trao quyết định điều động đồng chí Phan Văn Hòa, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Thị ủy, giữ chức Trưởng ban.

Điều động đồng chí Huỳnh Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đến nhận nhiệm vụ tại UBMTTQVN thị xã Tân Châu, giới thiệu hiệp thương, bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị xã (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Điều động đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Thạnh (nhiệm kỳ 2020–2025) và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Long Thạnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bổ nhiệm đồng chí La Hồng Phong, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, đồng thời là  Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

MINH HIỂN - KHƯƠNG DUY