Tỷ lệ trồng cây đô thị vượt kế hoạch

25/11/2021 - 05:52

 - Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, năm 2021, có 7 huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ phát động trồng cây xanh theo Kế hoạch 229/KH-UBND của UBND tỉnh. Đến nay, tổng số cây trồng đô thị đạt 26.313 cây, đạt tỷ lệ 154,7% so kế hoạch (dự kiến trồng 17.000 cây năm 2021). Các loại cây được trồng phổ biến là: Dầu, bằng lăng, ô môi, cà na, kèn hồng, hoàng yến, sao…

A A

Sau lễ phát động, huyện Tri Tôn triển khai trồng 13.195 cây xanh đô thị

Địa phương có số cây trồng đô thị đạt cao nhất là huyện Tri Tôn, với 13.195 cây được trồng mới, vượt xa so kế hoạch trồng 1.000 cây; kế đến là huyện Thoại Sơn (trồng 7.000 cây so kế hoạch 3.000 cây), huyện Châu Phú (trồng 4.500 cây so kế hoạch 1.000 cây), huyện Tịnh Biên (trồng 1.188 cây so kế hoạch 1.000 cây). Những địa phương có tổ chức lễ phát động trồng cây xanh nhưng trồng thực tế thấp hơn kế hoạch là: TP. Long Xuyên (trồng 110 cây trong chỉ tiêu 3.000 cây), TX. Tân Châu (trồng 220 cây trong chỉ tiêu 1.000 cây), huyện Chợ Mới (trồng 100 cây trong chỉ tiêu 1.000 cây). Có 4 địa phương không tổ chức lễ phát động trồng cây xanh và chưa triển khai trồng cây đô thị là: TP. Châu Đốc (chỉ tiêu 3.000 cây), huyện An Phú, Phú Tân và Châu Thành (chỉ tiêu 1.000 cây/huyện).

NGÔ CHUẨN