UBMTTQVN tỉnh An Giang góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2023

22/03/2023 - 16:35

 - Chiều 22/3, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN tỉnh An Giang năm 2023.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến các nội dung giám sát về việc: Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên cấp huyện; giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân từ các sở, ngành, UBND các cấp, do MTTQ tập hợp phản ánh; xây dựng các dự án, công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); thực hiện pháp luật về tính ngưỡng tốn giáo; thực hiện một số điều về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến về hoạt động phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh về các dự thảo nghị quyết, quyết định, đề án, dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được nhân dân quan tâm…

TRUNG HIẾU

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu