UBND tỉnh An Giang phê duyệt danh mục 21 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

27/09/2023 - 15:52

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký Quyết định 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, với 21 khu vực.

Cụ thể, trên sông Tiền, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới) 38,26ha; trên sông Hậu, xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) và xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới- Thượng nguồn) 84,30ha; trên sông Hậu, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành) và xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới- Thượng nguồn) 14ha; trên sông Hậu, xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) và xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới- Hạ nguồn) 36,58ha; trên sông Hậu, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành) và xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới- Hạ nguồn) 14,67ha; trên sông Hậu, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành) và xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) 17,79ha; trên sông Tiền, xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) 52,75ha; trên sông Tiền, thuộc xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) 27,9ha; trên sông Tiền, thuộc xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) 49ha; trên sông Tiền, xã Phú An (huyện Phú Tân) 51,26ha; trên sông Tiền, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới) 67,21ha; trên sông Tiền, 2 xã: Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) 21,3ha; trên sông Hậu, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành) và 2 xã: Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) 49,87ha; trên sông Hậu, thuộc thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long (huyện Châu Phú) và xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân) 72ha; trên sông Tiền, thuộc xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) 60,3ha; nhánh phải sông Tiền, đoạn qua 2 xã Vĩnh Xương và Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) 48ha; trên sông Hậu, thuộc xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) và các xã: Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung (huyện Phú Tân) 193,60ha; trên sông Hậu, thuộc 2 phường: Mỹ Phước, Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) và xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) 200,60ha; trên sông Hậu, xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) và xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân) 107,50 ha; trên sông Hậu, xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú) và xã Phú Bình, huyện Phú Tân) 50,9ha; trên sông Hậu, xã Vĩnh Trường (huyện An Phú 156,50ha).

Các khu vực thuộc 21 danh mục này được khoanh định để phục vụ nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL (Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau) và các công trình, dự án theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 22, Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

HẠNH CHÂU