Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

24/07/2019 - 13:45

 - Sáng 24-7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 133 tổ chức Đảng và trên 7.900 đảng viên, tăng 49 tổ chức, hơn 3.500 đảng viên so cùng kỳ năm 2018; giám sát 55 tổ chức Đảng và trên 300 đảng viên, tăng 38 tổ chức và 231 đảng viên.

Theo đánh giá, qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng, đảng viên đã thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật đối với 59 đảng viên về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo; sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản…

Những tháng cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO