Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn giải pháp thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự 06-07-2020

 - Ngày 6-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng, nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì hội nghị.

Gửi