Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang

Thời sự 26-06-2024

 - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, nhằm thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

TRUNG HIẾU

Gửi