Đảng bộ huyện Thoại Sơn - Những dấu ấn một nhiệm kỳ

Phóng sự 06-08-2020

 - Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020,  huyện Thoại Sơn đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng Đảng. Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo An Giang online giới thiệu đến người xem phóng sự “Đảng bộ huyện Thoại Sơn - Những dấu ấn một nhiệm kỳ”, do Đài Truyền thanh huyện Thoại Sơn thực hiện.

Gửi