Độc đáo Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Khám phá An Giang 28-05-2024

 - Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo trên địa bàn tỉnh An Giang, diễn ra hàng năm, thu hút đông đảo du khách đến tham gia lễ hội. Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Gửi