Những thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Phóng sự 04-08-2020

 - Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020,  huyện Tịnh Biên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng Đảng. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo An Giang online giới thiệu đến người xem phóng sự “Những thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”, do Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên thực hiện.

Gửi