Phát động Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”

Thời sự 16-09-2021

 - Sáng 16-9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) cùng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức Chương trình Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” bằng hình thức trực tuyến với tỉnh, thành phố trong cả nước. 

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi