Xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

03/03/2020 - 06:47

 - “Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là Ban chỉ đạo) 11 địa phương; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể các cấp đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, triển khai xây dựng phong trào phù hợp để vận động, thu hút cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia…”- Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị.

A A

Các cá nhân đạt thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được khen thưởng

Năm 2019, Ban chỉ đạo tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ đó, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đặc biệt, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy thay thế; củng cố, nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT; kịp thời trang bị cho lực lượng công an các phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, năm 2019 quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 6.800 tin có giá trị, giúp lực lượng công an toàn tỉnh điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã…

Năm 2019, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành phối hợp lực lượng công an tổ chức thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT, không để diễn biến phức tạp; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm…

Cụ thể, thực hiện trên 4.300 cuộc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển,đảo; tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động phạm tội…

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tăng cường các biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; tổ chức trên 1.000 cuộc họp dân, có gần 96.000 lượt quần chúng, cán bộ, công chức, học sinh tham dự; phát gần 49.000 phiếu tố giác tội phạm, thu vào trên 12.300 phiếu (gần 1.800 phiếu có giá trị), cung cấp qua điện thoại gần 7.000 tin, đã xử lý 2.550 tin.

Giúp lực lượng công an làm rõ gần 1.400 vụ, bắt xử lý gần 4.900 đối tượng; thông qua các mô hình ANTT đã cung cấp trên 5.000 tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ 1.432 vụ, bắt và xử lý gần 2.100 đối tượng…

“Để đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, năm 2020, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban chỉ đạo các địa phương phải có những giải pháp mới tích cực, đồng bộ, quyết tâm và khả thi hơn; tập trung giải quyết kịp thời, ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong xã hội, trong nhân dân, không để nảy sinh tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn cơ sở trong bảo đảm ANTT, xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, thông qua việc sử dụng các trang mạng xã hội để phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư... để nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG