Xây dựng thế hệ thanh niên Công an An Giang phát triển toàn diện

10/08/2022 - 07:20

 - Thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tri thức, sức khoẻ; có tinh thần thượng tôn pháp luật… để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đó là các mục tiêu đặt ra của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

A A

Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh An Giang phát động mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên, chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5 năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức 14 lượt hành quân dã ngoại giúp dân tại các địa phương, tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; hơn 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (tuyên truyền, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ khu cách ly, điều trị…). Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ Công an tỉnh thực hiện vượt 10/17 chỉ tiêu. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Với khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyển thống, nâng tầm hội nhập, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang đoàn kết, kỷ cương, xung kích, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, đơn vị thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục, phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lớp thanh niên Công an An Giang xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ qua được trao bằng khen

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả “3 phong trào” và “3 chương trình”, phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; phát huy vai trò của tổ chức đoàn tham gia đông hành với thanh niên trong tập, nâng cao trình độ và các kỹ năng xã hội; đổi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động về nguồn, đến với “địa chỉ đỏ”.

Toàn đơn vị chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, thông qua việc hành quân dã ngoại giúp dân, hỗ trợ địa phương trong thực hiện Tiêu chí 19 về an ninh, trật tự; thực hiện các mô hình, công trình phần việc thanh niên phục vụ công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tại địa phương. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong ĐVTN và nhân dân; tổ chức đội hình, duy trì và phát triển mô hình tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, đại tá Nguyễn Nhật Trường (Phó Giám đốc Công an tỉnh) biểu dương những thành tích và đóng góp thiết thực của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị: “Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận cách mạng, đạo đức, lối sống... đối với từng ĐVTN nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, ngăn chặn, đây lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực tuyên truyền, học tập, nghiên cứu vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn; luôn trao dồi đạo đức cách mạng, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các chương trình, kế hoạch của Đoàn cấp trên. Chủ động tham mưu xây dựng mô hình, cách làm hay, sáng tạo nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh các phong trào đảm bảo phù hợp, gắn nhiệm vụ chính trị của ngành. Chủ động chăm bồi, giới thiệu Đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng, tham mưu với chi bộ, đảng bộ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

NGUYỄN HƯNG

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu
Liên kết hữu ích