Trao 420 phần quà cho phụ nữ Khmer nghèo huyện Tri Tôn

Trao 420 phần quà cho phụ nữ Khmer nghèo huyện Tri Tôn