Xuân mới, kỳ vọng mới

22/02/2018 - 01:15

 - Sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh được yêu cầu bắt tay nhanh vào thực hiện nhiệm vụ năm Mậu Tuất 2018. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen những khó khăn, thách thức.

A A

Nhiều triển vọng phát triển

Tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực, dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới năm 2018 cao hơn năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu. Năm 2017, Chính phủ quan tâm cải cách thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) tham gia đầu tư. Nỗ lực của Trung ương cũng như của tỉnh sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018, nhất là khi Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Một điểm sáng khác là khu vực nông - lâm - thủy sản có nhiều triển vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng, những tác động tiêu cực của thời tiết giảm, trong khi những hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp (NN) bắt đầu có chuyển biến tích cực. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho rằng, đây là điều kiện để An Giang huy động nguồn lực của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực NN ứng dụng công nghệ cao và phát triển nhanh mô hình “Cánh đồng lớn”, thúc đẩy các DN tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Sau 2 năm triển khai, Đề án tái cơ cấu ngành NN tỉnh An Giang đã bắt đầu có hiệu ứng. Những mô hình liên kết trồng cây ăn trái quy mô lớn (chuối, xoài…) sẽ cho thu hoạch nhiều hơn. Trong khi đó, mô hình chăn nuôi heo theo hình thức trang trại, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến sẽ cho sản phẩm tăng ổn định.

Dù đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới nhưng vẫn tiếp tục đối diện nhiều khó khăn. Ngoài những yếu tố khách quan như: tình hình địa chính trị thế giới phức tạp, biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường thì trình độ sản xuất của tỉnh nhìn chung còn hạn chế, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật chưa nhiều, việc đổi mới công nghệ, mô hình quản lý vẫn còn chậm. Đối với lĩnh vực NN, dù là lợi thế của tỉnh nhưng sản xuất vẫn thiếu bền vững, chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, chưa có DN chế biến sâu các sản phẩm từ nông nghiệp và thủy sản…

Tập trung quyết liệt vào các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu của tỉnh là thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh là NN, du lịch (DL) và nguồn nhân lực phục vụ NN, DL. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về phát triển NN giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, kết hợp với Đề án tái cơ cấu NN, Chương trình NN ứng dụng công nghệ cao. Trong phát triển NN phải đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy sản xuất NN an toàn, NN hữu cơ, NN sạch. Việc tổ chức lại sản xuất NN phải thực chất, khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị (từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ), giảm chi phí trung gian để nâng cao thu nhập cho nông dân, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản. Tỉnh cũng đẩy mạnh cơ cấu lại NN gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg, ngày 16-11-2017. Phấn đấu đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có ít nhất 46 xã đạt chuẩn NTM, TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Năm 2018 là năm trọng điểm phát triển DL của An Giang. Tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng DL giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 gắn với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-TTg. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và DL phối hợp các sở, ngành và UBND TP. Châu Đốc chuẩn bị công bố Khu DL núi Sam là Khu DL cấp Quốc gia; tiếp tục làm thủ tục công nhận Điểm du lịch Quốc gia đối với cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Đồng thời, triển khai nhanh các dự án hạ tầng giao thông quanh khu vực Khu DL núi Sam để đồng bộ tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm phát triển DL của TP. Châu Đốc; triển khai dự án Thiền viện Trúc Lâm tại lòng hồ Khu DL Thoại Sơn; tiếp tục đầu tư Khu di tích văn hóa Óc Eo, tạo sản phẩm mới cho ngành DL.

Để phục vụ phát triển NN và DL, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 2-12-2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Phát triển nguồn nhân lực phải gắn với quá trình đổi mới về chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm.

Bên cạnh tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá, An Giang cũng tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ DN. Cùng với triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đặc biệt là các DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo, có tiềm năng phát triển trong một số ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, bao gồm các thị trường truyền thống, thị trường có tiềm năng và thị trường đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Xuân mới, kỳ vọng mới

Xuân mới, kỳ vọng mới

Xuân mới, kỳ vọng mới

Xuân mới, kỳ vọng mới

Để tạo động lực thực hiện chương trình công tác năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời  những tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với Sở Nội vụ, có trách nhiệm phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cơ quan, đơn vị các cấp, làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh xem xét khen thưởng cuối năm.


NGÔ CHUẨN