Huawei giới thiệu phần cứng 5G đầu tiên trên thế giới cho xe hơi

Huawei giới thiệu phần cứng 5G đầu tiên trên thế giới cho xe hơi