Cho phép phá sản ngân hàng từ hôm nay 15-1

Cho phép phá sản ngân hàng từ hôm nay 15-1