“Dân vận khéo” ở huyện Châu Thành

15/10/2020 - 07:03

 - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vân khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) luôn nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể đã vận động công sức, vật chất của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

A A

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”  được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận trong cán bộ, đảng viên. Phong trào được lan tỏa ở khắp các xã, thị trấn, địa bàn dân cư, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, ngành tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện hoàn thành các công trình, phần việc. Qua đó, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, Ban Dân vận các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” gắn với nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2020, qua triển khai và phát động, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn đăng ký 303 mô hình, với nhiều hình thức phù hợp. Đến nay, đã thực hiện đạt 255 mô hình (164 mô hình “Dân vận khéo” của Đảng, 91 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”) trên các lĩnh vực. Bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể đã vận động công sức và vật chất của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp trên 31 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện năm 2020.

Trong phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần lao động; sáng tạo của nhân dân trong lao động sản xuất - kinh doanh, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Tiêu biểu, như: vận động cất mới 3 cây cầu, sơn và sửa chữa 37 cầu giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa gần 38km lộ giao thông nông thôn, dài 37,62km; lắp đèn đường có chiều dài 4,7km; hỗ trợ vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng…

Huyện đã thực hiện 191 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, với nội dung tuyên truyền vận động thực hiện vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thu gom rác thải, công tác an sinh xã hội, cất nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; vận động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Nổi bật có các mô hình: trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện, vận động quỹ “Ngày vì người nghèo, an sinh xã hội”… Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, huyện đã thực hiện đạt 29 mô hình “Dân vận khéo” (đạt 100% kế hoạch đăng ký). Tiêu biểu nhất là mô hình “Lắng nghe dân nói”, “Đi tận ngõ, rõ từng nhà”  đã được nhân rộng ở 13 xã, thị trấn.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo” ngày càng nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, giúp người dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao đời sống. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, đảng viên.

Ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ: “Phong trào “Dân vận khéo” đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn xã hội, trên tất cả các lĩnh vực. Các mô hình “Dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Có được thành quả trên là nhờ các cấp, ngành đã nỗ lực thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với nhiều cách làm hay, sáng tạo”.

Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng NTM. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

TRUNG HIẾU