An Giang biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/01/2022 - 15:59

 - Chiều 25-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Dự buổi gặp mặt tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương tại điểm cầu cấp tỉnh.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng xem phóng sự những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2021. Đồng thời, nghe các gương điển hình tiên tiến chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong việc học tập và làm theo lời Bác gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa các gương điển hình trong học và làm theo Bác một cách sâu rộng trong cộng đồng, xã hội. Tiếp tục quan tâm triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. Tập trung làm tốt ba vấn đề: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” trong toàn Đảng bộ, và các tầng lớp nhân dân. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, ra sức hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, góp phần xây dựng và phát triển quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tặng bằng khen cho 74 tập thể, 133 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

THU THẢO