An Giang: Hiệu quả huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

23/03/2023 - 06:58

 - Xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Những năm qua, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

A A

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một trong những giải pháp quan trọng được hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng thực hiện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Vì thế, công tác này được triển khai thực hiện với nội dung, hình thức đổi mới, đảm bảo cụ thể, sát thực tiễn.

Trong đó, tập trung triển khaithực hiện các mục tiêu về xây dựng NTM, nhiệm vụ về giảm nghèo, trách nhiệm tham gia của người dân. Đồng thời, giới thiệu kinh nghiệm khởi nghiệp, kiến thức khoa học - kỹ thuật, mô hình hiệu quả để nhân rộng. Hàng năm, các cấp, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực, phổ biến các chính sách mới về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, chính sách mới, cấp phát tài liệu tập huấn cho cán bộ để thuận tiện trong quá trình tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn; kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025; công tác “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ thực hiện chương trình; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận, cùng chung sức xây dựng quê hương phát triển…

Hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ trì phối hợp các sở, ngành xây dựng chương trình hành động, gắn với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “5 không, 3 sạch”; “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”; “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”; “Thắp sáng đường quê”… Đồng thời, triển khai các mô hình của hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân: Tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng NTM...

Huy động sức dân

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và “khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động, đã góp phần giúp người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng NTM là “dân thụ hưởng”. Cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân đồng thuận đóng góp hàng trăm ngàn ngày công, hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường, tự tháo dỡ cổng, tường rào để nâng cấp đường giao thông nông thôn; hỗ trợ tiền và hiện vật quy tiền hàng trăm tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả khởi sắc trong xây dựng NTM, góp phần giảm nghèo bền vững. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện; văn hóa, xã hội và môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Năm qua, toàn tỉnh thực hiện 4.262 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên tất cả 4 lĩnh vực, với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có những cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện. Các mô hình phát huy hiệu quả, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, cải cách hành chính; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giảm nghèo; phát triển văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục là nền tảng cho xây dựng NTM, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng NTM" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn dân phù hợp thực tế địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung giải pháp nhân rộng các điển hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM.

TRUNG HIẾU

 

nong-nghiep-an-giang