An Giang: Khi lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân

09/01/2023 - 05:04

 - Để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiếp cận nhu cầu đa dạng của thị trường, lãnh đạo tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại với nông dân.

A A

Lãnh đạo tỉnh lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân

Năm 2022, kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh ước đạt 3,16%, vượt kịch bản đề ra (2,7%). Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 31.648 tỷ đồng (tăng 2,3%), giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 2.079 tỷ đồng (tăng 12,8%) và ngành thủy sản đạt 11.595 tỷ đồng (tăng 5,8%). Tuy nhiên, nông dân An Giang vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất, nâng cao thu nhập. Do đó, buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành là “cầu nối” để nông dân bày tỏ, đề xuất mong muốn của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Tỉnh đang tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, trong đó kết quả của ngành nông nghiệp mang đến những tín hiệu tích cực. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn chứng tỏ được tiềm lực mạnh mẽ, đóng góp vào tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Do đó, hoạt động gặp gỡ, đối thoại với nông dân là dịp để lắng nghe ý kiến, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong triển khai chủ trương, chính sách, giúp bà con tiếp cận kịp thời”.

Tại buổi gặp gỡ, nông dân đề xuất nhiều ý kiến, nguyện vọng nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nổi bật là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn gặp khó khăn, giá nông sản bấp bênh trong khi vật tư đầu vào tăng; phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường; một số doanh nghiệp, công ty lợi dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ trong thực hiện mô hình chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nhưng không thực hiện, nông dân chưa thực sự được hưởng lợi…

Ngoài ra, nông dân còn đề xuất tìm kiếm thị trường đầu ra cho nông sản; nguồn vốn phát triển sản xuất, tiếp cận ứng dụng khoa học - công nghệ, chính sách phát triển lâu dài cho hợp tác xã, tổ hợp tác… Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh… theo chức năng, nhiệm vụ của mình, lần lượt trả lời vấn đề nông dân nêu; trình bày biện pháp cụ thể để hoạt động sản xuất nông nghiệp gia tăng giá trị, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

“Chúng tôi xác định rõ mục tiêu của buổi đối thoại là lắng nghe nguyện vọng của nông dân; chỉ đạo sở, ngành phải làm gì, làm như thế nào, làm ở đâu, khi nào làm và khi nào làm xong... Tất cả yêu cầu nông dân đặt ra phải được thực hiện nghiêm túc, trong điều kiện có được của từng sở, ngành, nhằm góp phần giải quyết thỏa đáng thắc mắc của bà con. Đồng thời, sở, ngành cần có biện pháp cụ thể, nói đi đôi với làm để buổi gặp gỡ, đối thoại với nông dân thực sự đúng với ý nghĩa của nó” - ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Sau buổi đối thoại, UBND tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh về nội dung phản ánh. Từ đó, sẽ có văn bản chỉ đạo, yêu cầu sở, ngành hoặc chính quyền địa phương thực hiện, giải quyết từng vấn đề cụ thể. Đồng thời, đề nghị các cấp hội với vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, cần phối hợp cùng sở, ngành tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, có đề xuất, phản hồi thông tin kịp thời cho lãnh đạo tỉnh xem xét, có giải pháp hỗ trợ nông dân.

Bên cạnh đó, đề nghị công ty, doanh nghiệp và chính quyền địa phương gắn kết, phối hợp thường xuyên. Chính quyền địa phương các cấp phải đối thoại với nông dân ít nhất 1 lần/năm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua đó, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của nông dân theo phân cấp, đảm bảo an ninh trật tự và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với hội viên, nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị phải tích cực tham gia vào mô hình kinh tế hợp tác, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

“Qua buổi đối thoại, tôi tin tưởng rằng các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ xây dựng hình ảnh nông dân phát triển toàn diện, văn minh, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, với ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà ngày càng khởi sắc” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kỳ vọng.

THANH TIẾN

 

nong-thon-moi