An Giang tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

22/01/2021 - 14:13

 - Ngày 22-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

A A

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị, địa phương.

Qua đó, nhằm bổ sung kiến thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

TRỌNG TÍN