An Giang tập trung nâng cao chất lượng cá giống

09/04/2021 - 03:32

 - Khi thị trường tiêu thụ cá tra khởi sắc trở lại, nhu cầu con giống chất lượng để phục vụ nuôi cá nguyên liệu cũng tăng. Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao mà tỉnh An Giang đang triển khai càng có ý nghĩa quan trọng.

A A

Tích cực triển khai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác lập dự án, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống tập trung tỉnh An Giang tại ấp Mỹ Phước (xã Mỹ Phú, Châu Phú). Diện tích vùng dự án 350ha, trong đó diện tích ao ương nuôi cá tra giống 240ha, với năng lực sản xuất 900 triệu con cá tra giống/năm (cỡ 20-25 con/kg).

Sở NN&PTNT triển khai và hình thành được 3 chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp với thành phần, gồm: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (cấp 1), Trung tâm Giống thủy sản và các cơ sở vệ tinh sản xuất cá tra bột (cấp 2) và cấp 3 gồm chi hội ương giống cá tra (Chi hội AFA, Chi hội Châu Phú và Chi hội Phú Thuận, Thoại Sơn). Hàng năm, các chuỗi liên kết này sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 4,5-5 tỷ cá tra bột, khoảng 500-600 triệu con cá tra giống.

Đến nay, các đơn vị chuyên môn đã bổ sung, thay thế dần đàn cá tra bố mẹ hiện có của các cơ sở sản xuất cá tra bột trong tỉnh bằng đàn cá tra cải thiện di truyền về tốc độ tăng trưởng, fillet và kháng bệnh từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, góp phần nâng cao chất lượng cá tra bột sản xuất, cung cấp cho các chuỗi liên kết cá tra 3 cấp của tỉnh.

Tổng số cá tra bố mẹ sinh sản hiện có là 8.820 con (Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc tự tuyển chọn 3.500 con; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II cung cấp 5.320 con), đạt 88,2% so chỉ tiêu kế hoạch. Tổng số cá tra bố mẹ hậu bị là 17.000 con (Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc tự tuyển chọn 10.000 con thế hệ G.2; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II cung cấp 7.000 con), đạt 113% so chỉ tiêu kế hoạch.

Trung tâm sản xuất cá tra giống của Công ty Cổ phần Nam Việt

Thời gian qua, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở NN&PTNT đã phối hợp Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang (AFA) hướng dẫn hội viên thực hiện các điều kiện ương dưỡng giống thủy sản, đăng ký kiểm tra và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Kế hoạch sẽ thực hiện đánh giá và cấp giấy đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng giống cho 100% cơ sở tham gia chuỗi 3 cấp.

Phát huy vai trò doanh nghiệp

Thời gian qua, An Giang đã mời gọi các doanh nghiệp (DN) tham gia vào đề án cá tra 3 cấp và xây dựng các vùng ương giống tập trung. Trong đó, Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc đang phát triển vùng ương giống tập trung quy mô 104ha tại cồn Vĩnh Hòa (ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu). Công ty thực hiện cả 3 công đoạn của chuỗi liên kết sản xuất cá tra 3 cấp, gồm: chọn lọc cá bố mẹ, sản xuất cá tra bột và ương cá tra giống. Đối với Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú, vùng ương giống tập trung quy mô 600ha (450ha nuôi thương phẩm và 150ha sản xuất giống cá tra) đã được chứng nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 1-10-2019 của UBND tỉnh).

Đối với vùng ương giống tập trung quy mô 350ha của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi, DN tham gia thực hiện 2 công đoạn là cấp 2 và cấp 3 của chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp. Mỗi năm, Lộc Kim Chi dự kiến sản xuất 446 triệu cá giống và 30.000 tấn cá thương phẩm.

Tính đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang xây dựng vùng ương giống tập trung, gồm: 150ha của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi tại xã Mỹ Phú (Châu Phú); 150ha của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú tại xã Bình Phú (Châu Phú); 104ha của Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc tại xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) và 43ha của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cũng tại xã Vĩnh Hòa. Như vậy, tổng cộng diện tích ương giống tập trung trên địa bàn tỉnh được 447ha, đạt 127,7% so chỉ tiêu đề ra. Trong đó, diện tích đã đưa vào khai thác sử dụng là 184ha, gồm: 104ha của Việt Úc và 80ha của Nam Việt Bình Phú.

Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, năm 2021, ngành thủy sản tiếp tục mời gọi và tạo điều kiện cho một số DN đầu tư vùng nuôi tập trung công nghệ với quy mô lớn, như: Nam Việt Bình Phú đưa vào khai thác vùng nuôi 350ha mặt nước; vùng nuôi Lộc Kim Chi đã đưa vào khai thác 45ha mặt nước, đang tiếp tục mở rộng. Tỉnh đẩy mạnh việc liên kết và tiêu thụ cá tra giữa DN với các hộ nuôi để đảm bảo người nuôi có đầu ra tiêu thụ ổn định.

Cùng với tiếp tục hoàn thiện và vận hành tốt chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các dự án công nghệ cao của Nam Việt Bình Phú, Việt Úc, Vĩnh Hoàn. Các DN này khi sản xuất ổn định sẽ đảm bảo số lượng và chất lượng giống. Đồng thời, củng cố và xây dựng các chuỗi liên kết giống 3 cấp; nâng các chi hội cấp 3 lên thành hợp tác xã nhằm đảm bảo cung cấp giống chất lượng cao, ổn định.

Năm 2021, tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh dự kiến 3.126ha, giảm 184ha so năm 2020 (trong đó diện tích nuôi cá tra là 1.390ha, tương đương cùng kỳ). Tuy giảm về diện tích nhưng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2021 có thể đạt 538.000 tấn (năm 2020, sản lượng 496.000 tấn), trong đó sản lượng cá tra là 454.000 tấn, tăng 25.000 tấn so năm 2020; sản lượng giống là 3,3 tỷ con, tăng 200 triệu con.

 

NGÔ CHUẨN