An Giang thi hành kỷ luật 4 đảng viên

11/10/2021 - 16:00

 - Chiều 11-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

A A

Cụ thể, trong 2 ngày 9-9 và 5-10-2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành kỳ họp thứ 8, 9. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Lãm, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

Trong công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Lãm đã có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài chính ngân sách xã. Đồng thời, buông lỏng công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, công chức để công chức địa chính xã vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Lãm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Lãm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và địa phương, đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Lãm bằng hình thức cảnh cáo.

2. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành, nguyên Đảng ủy viên, Công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

Trong thời gian là Đảng ủy viên, công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao, sự tín nhiệm của người dân, đã nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài; tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới. Đồng chí vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không chấp hành quy định của ngành cấp trên về nghiêm cấm thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vi phạm của đồng chí là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn bằng hình thức khai trừ.

3. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên, nhưng đồng chí Nguyễn Thanh Hùng chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm tập trung đông người, để cán bộ cấp dưới sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở UBND xã Núi Voi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

4. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Chau Phi Rôm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên, nhưng đồng chí Chau Phi Rôm chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm tập trung đông người, sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở UBND xã Núi Voi.

Đồng chí Chau Phi Rôm đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Chau Phi Rôm bằng hình thức cảnh cáo.

P.V