An Giang triển khai công tác nội vụ năm 2021

20/01/2021 - 18:57

 - Ngày 20-1, Sở Nội vụ An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

A A

Năm 2021, ngành nội vụ tỉnh tập trung tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng quy định, lộ trình theo chương trình, đề án của Tỉnh ủy và phù hợp với thực tế và đặc điểm tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các hội theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021…

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua các đơn vị thuộc sở; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 4 tập thể, bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 và 2 năm liên tục (2019-2020).

Quang cảnh hội nghị

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Ban Tôn giáo tỉnh

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Lãnh đạo Sở Nội vụ ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các đơn vị

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU