An Giang xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

13/06/2024 - 07:22

 - Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), nhất là chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một trong ba khâu đột phá mà Đại hội Công đoàn tỉnh lần XI xác định. Qua đó, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 1.510 CĐCS, trong đó 265 CĐCS doanh nghiệp (DN), với 1.953 cán bộ công đoàn (từ tổ phó tổ công đoàn trở lên). Đây là đội ngũ cán bộ công đoàn được đoàn viên tín nhiệm bầu tại đại hội; có nhiệm vụ thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Cán bộ công đoàn tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, NLĐ tham gia hoạt động công đoàn; thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước và công đoàn... Đặc biệt, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không ngừng đẩy mạnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu và bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 22.000 lượt cán bộ CĐCS (cán bộ trong DN chiếm gần 17%).

Cùng với đó, chú trọng hướng dẫn cán bộ CĐCS thương lượng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; định kỳ hàng năm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân lao động… nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ công đoàn và NLĐ khu vực DN.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH An Giang Samho đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023

Bên cạnh đó, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đối tượng công nhân lao động, như: Tổ chức trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang; tổ chức Hội nghị biểu dương đoàn viên, công nhân lao động giỏi; đề nghị xét tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tổ chức hội thi tay nghề, các hội thi và cuộc giao lưu học tập kinh nghiệm nhằm rèn luyện kỹ năng, phát huy sở trường của cán bộ công đoàn… Từ đó, giúp cán bộ công đoàn làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ. Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn khu vực ngoài Nhà nước còn nhiều bất cập, hạn chế. Nguyên nhân do cán bộ công đoàn làm công tác kiêm nhiệm, ít dành thời gian cho hoạt động công đoàn.

Cán bộ thường xuyên thay đổi, chưa được trang bị kịp thời các kiến thức chuyên sâu về lý luận và nghiệp vụ công đoàn, chưa am hiểu sâu về pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ; thiếu kỹ năng trong xử lý các mối quan hệ và tổ chức các hoạt động công đoàn. Một số cán bộ chưa nhiệt tình, chưa thật sự bản lĩnh đứng ra thương lượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Trong DN, khâu lựa chọn, giới thiệu nhân sự làm cán bộ công đoàn và việc trả lương cho cán bộ công đoàn do DN thực hiện. Chính sách, cơ chế bảo vệ đội ngũ cán bộ công đoàn chưa hiệu quả… đã tác động tiêu cực đến năng lực của không ít cán bộ công đoàn.

Thực tế, nơi nào cán bộ công đoàn tâm huyết, nhiệt tình, khéo léo, am hiểu các chính sách pháp luật, mạnh dạn tham gia đề xuất các chế độ, chính sách, biết phát động các phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất - kinh doanh thì chủ DN sẽ tích cực phối hợp, chia sẻ quyền lợi cho NLĐ. Từ đó, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tại DN sẽ sôi nổi, hiệu quả; đời sống, việc làm của NLĐ được cải thiện.

Để việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, nhất là chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS. Đặc biệt, đối với chủ tịch CĐCS sẽ đào tạo theo hướng chuyên sâu, có kỹ năng thương lượng, đàm phán tổ chức đối thoại giữa NLĐ và người sử dụng lao động; xử lý thấu đáo các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất với Đảng, Quốc hội quan tâm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật, nhất là Luật Công đoàn theo hướng bảo vệ hữu hiệu và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, có chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp thỏa đáng đối với cán bộ CĐCS. Nghiên cứu đề xuất, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút, khuyến khích, động viên sự cống hiến, nhiệt tình của cán bộ công đoàn…

LĐLĐ tỉnh An Giang yêu cầu các cấp công đoàn kịp thời kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức của công đoàn khi có biến động, phối hợp cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, DN tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ CĐCS hoạt động. Trong đó, có việc tăng cường phối hợp bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các DN có đông lao động theo quy định.

HOÀI ANH