An Thạnh Trung đạt chuẩn "Xã văn hóa nông thôn mới"

28/01/2019 - 08:24

 - UBND xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) vừa tổ chức lễ công nhận xã đạt chuẩn "Xã văn hóa nông thôn mới" và họp mặt mừng Đảng, mừng xuân 2019.

A A

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn trao bằng công nhận xã văn hóa nông thôn mới

Qua 2 năm thực hiện nâng chất ấp văn hóa, gắn với các tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, đến nay An Thạnh Trung đã đạt 5 tiêu chuẩn, 22 tiêu chí. Xã có 11/11 ấp đạt ấp văn hóa 5 năm liền, 4.327 gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả khả quan: đời sống nhân dân nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng, kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng; phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phong phú...

Với kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới công nhận An Thạnh Trung đạt chuẩn "Xã văn hóa nông thôn mới" và tặng giấy khen các  tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU