Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành triển khai nhiệm vụ năm 2022

25/01/2022 - 18:00

 - Chiều 25-1, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

A A

Quang cảnh hội nghị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách năm 2021

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài đã ghi nhận những kết quả trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Qua đó mong muốn, năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình, hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã phân công, nhất là kiểm tra tập trung vào các nơi còn nhiều nợ quá hạn, lãi tồn đọng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác đôn đốc người vay chấp hành quy ước của tổ, tham gia gửi tiết kiệm định kỳ, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

Đến cuối năm 2021, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành thực hiện đạt hơn 349.608 triệu đồng; tổng dư nợ gần 347.311 triệu đồng, với hơn 14.178 hộ; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 10.186 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,93% trên tổng dư nợ…

Dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang, UBND huyện Châu Thành tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách năm 2021.

L.H