Ban Nội chính Trung ương hội nghị trực tuyến giao ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

31/03/2023 - 11:39

 - Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý I/2023 giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

A A

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh… tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá khái quát tình hình, kết quả công tác của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trong quý I/2023; tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay; triển khai nhiệm vụ công tác quý II và trong thời gian tới.

Đồng thời, quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được xem là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, được chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất, tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, với nội dung tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Phần thứ hai, tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba, tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, nội dung được tuyển chọn trong số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài, bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

MỸ LINH – TRỌNG TÍN

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong