Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn trao quyết định cán bộ

29/06/2022 - 17:37

 - Chiều 29/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Lãnh đạo huyện Thoại Sơn trao quyết định công tác cán bộ

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn quyết định điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Núi Sập; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Núi Sập, nhiệm kỳ 2020–2025; giới thiệu để HĐND thị trấn Núi Sập bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Núi Sập, nhiệm kỳ 2021–2026.

Điều động đồng chí Huỳnh Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn nhận nhiệm vụ tại Phòng Tư pháp huyện, để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện. 

Điều động đồng chí Thiều Văn An, Phó Bí thư Huyện đoàn Thoại Sơn nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vọng Thê; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vọng Thê, nhiệm kỳ 2020–2025, giới thiệu để HĐND xã Vọng Thê bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vọng Thê,  nhiệm kỳ 2021–2026.

Điều động đồng chí Huỳnh Lê Trung, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Phú Hòa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu để HĐND thị trấn Phú Hòa bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa,  nhiệm kỳ 2021–2026.

Điều động đồng chí Ngô Hùng Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vọng Thê nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vọng Đông; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vọng Đông,  nhiệm kỳ 2020–2025.

Điều động đồng chí Trần Quang Kiệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vọng Đông nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vọng Thê; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vọng Thê,  nhiệm kỳ 2020–2025.

PHƯƠNG LAN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu