Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên trao quyết định công tác cán bộ

23/11/2023 - 15:06

 - Chiều 23/11, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ cho 5 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.

Trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Cụ thể, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên quyết định:

Điều động đồng chí Phù Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo đến nhận nhiệm vụ tại UBMTTQVN TX. Tịnh Biên. Giao Ban Thường trực UBMTTQVN TX. Tịnh Biên thực hiện quy trình giới thiệu đồng chí Phù Văn Tuấn để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều động đồng chí Trình Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Văn Giáo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Văn Giáo, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp nhận đồng chí Phan Quang Diễn làm công chức tại Phòng Nội vụ TX. Tịnh Biên để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Đồng thời, bổ nhiệm đồng chí Phan Quang Diễn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ TX. Tịnh Biên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Núi Voi đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Văn Giáo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Giáo, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Đảng ủy xã Văn Giáo giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Sơn để HĐND xã Văn Giáo bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TX. Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Núi Voi, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Núi Voi, nhiệm kỳ 2020-2025.

THANH TIẾN