Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến một số nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

26/11/2021 - 10:08

 - Ngày 26-11, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cuối tháng 11-2021, để cho ý kiến một số nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số chủ trương thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng khác.

A A

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Cụ thể, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho ý kiến một số nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; Tờ trình ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022; Tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022. Đồng thời, cho ý kiến về tờ trình ban hành nghị quyết về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 sẽ thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho ý kiến theo thẩm quyền các nội dung: Dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026; Tờ trình về việc tạm giao biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2022; dự thảo Chương trình hành động về thực hiện Kết luận 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Tờ trình về đề xuất chương trình làm việc của Trung ương năm 2022.

Đồng thời, thông qua bằng văn bản: Công văn về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo báo cáo tình hình, quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia; dự thảo báo cáo công tác đối ngoại năm 2021, phương hướng công tác đối ngoại năm 2022; các báo cáo về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và dự thảo báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dư thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6.

MỸ LINH – TRỌNG TÍN