Ban Tôn giáo tỉnh An Giang thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 tại chùa Kỳ Viên

01/06/2023 - 15:27

 - Ngày 1/6, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023, tại chùa Kỳ Viên (huyện Châu Thành).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023, tại chùa Kỳ Viên

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú chúc mừng trụ trì và chức sắc, tăng ni chùa Kỳ Viên và các phật tử đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 an vui, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, tăng ni, phật tử trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Qua đó, mong muốn thời gian tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

L.H