Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kiểm tra công tác tuyên giáo huyện Chợ Mới

20/06/2024 - 14:02

 - Sáng 20/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã kiểm tra công tác tuyên giáo ở huyện Chợ Mới trong 6 tháng đầu năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc

6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới đã chủ động phối các cơ quan làm tốt công tác định hướng dư luận, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng được triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát hoạt động lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt việc đăng ký nêu gương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm.

Qua đó, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Trong đó, nổi bật là phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, thực hiện 4 Đề án (cầu, đường, nhà, hoa) của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ đầu năm đến nay đã vận động các nguồn được hơn 28,7 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà đánh giá cao kết quả, nỗ lực, trách nhiệm thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm của huyện Chợ Mới, tích cực tham mưu cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời lưu ý huyện Chợ Mới cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; xác định công trình và phần việc cụ thể thực hiện chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”; quan tâm, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã đến khảo sát thực tế tại Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

HẠNH CHÂU