Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam làm việc với 3 xã cù lao Giêng

26/02/2020 - 16:13
  • Giọng nam miền nam
  • Giọng nữ miền nam

 - Ngày 26-2, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện làm việc với Đảng ủy 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân) để nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2020; công tác củng cố nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới và tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam đề nghị Đảng ủy, UBND 3 xã cù lao Giêng tập trung toàn lực tổ chức thành công Đại hội Đảng; đồng thời tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế trên cơ sở xác định kinh tế nông nghiệp là nền tảng, kinh tế du lịch là điểm sáng ở 3 xã cù lao. Giao UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tưới nhỏ giọt trên xoài; hướng dẫn, thay đổi ý thức người dân trong sản xuất, tiêu thụ xoài theo hướng liên kết. Đồng thời, khai thác phát triển văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, du lịch miệt vườn; quan tâm đào tạo nghề nông thôn; có giải pháp thực hiện đạt nông thôn mới nâng cao...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU