Bình Hòa: Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

31/03/2020 - 06:35

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang) Nguyễn Văn Tài cho biết, đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí, 32/35 chỉ tiêu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Trong đó, các tiêu chí chưa đạt, về: trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

A A

Để đạt được mục tiêu đề ra trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2020, xã Bình Hòa tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức và ý nghĩa việc xây dựng NTM. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM; sử dụng có hiệu quả những công trình đầu tư xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; rà soát, nắm chắc nhu cầu học và số người dân có tay nghề để tổ chức sát hạch nghề và dạy nghề theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học để đạt chuẩn quốc gia…

TRUNG HIẾU