Bình Thủy xây dựng nông thôn mới nâng cao

04/06/2024 - 06:34

 - Xác định việc duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới (NTM) và xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, Đảng ủy, UBND xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm đến cuối năm 2024 đưa địa phương đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thủy (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định mục tiêu giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu NTM và phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, ngay từ đầu năm 2024, UBND xã Bình Thủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao xã Bình Thủy năm 2024.

Đồng thời, tiến hành kiện toàn thành viên Ban Quản lý NTM, đưa ra lộ trình, giải pháp thực hiện cho từng tiêu chí, chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Quản lý NTM và các ban nhân dân ấp phụ trách, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu.

UBND xã Bình Thủy tham mưu Đảng ủy xã triển khai, quán triệt các nghị quyết, quyết định của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Châu Phú về xây dựng NTM, NTM nâng cao cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã để thống nhất quan điểm, mục tiêu cùng thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy Bùi Thị Ngọc Lê cho biết: “Trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao, xã Bình Thủy xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ xây dựng NTM nâng cao. Do đó, UBND xã chỉ đạo Ban Quản lý NTM xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024.

Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành phối hợp hội, đoàn thể và các ấp thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu NTM nâng cao trên địa bàn xã”.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về xây dựng NTM nâng cao đã chuyển biến rõ nét, đồng lòng, tích cực, chủ động tham gia thông qua nhiều cách làm thiết thực, như: Góp sức nâng cấp lộ giao thông nông thôn, làm đẹp cảnh quan môi trường...

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội của xã tích cực tuyên truyền, phát động các mô hình gắn với phong trào, hoạt động của hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và vận động các thành viên, hội viên, người dân tham gia.

Trong xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã Bình Thủy chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và huy động sức mạnh tập thể của hệ thống chính trị, vận động Nhân dân tập trung xây dựng, nâng cấp những tuyến đường trên địa bàn xã.

Hiện, địa phương đang hoàn thành nâng cấp mở rộng các tuyến: Đường vòng Bình Thủy, Nam Kênh Đình, tuyến Mương Chùa. Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ, chính quyền xã Bình Thủy hướng đến khi xây dựng NTM nâng cao là giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, địa phương tăng cường tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo để đội ngũ cán bộ, công chức nắm rõ, thực hiện đúng. Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, hỗ trợ người dân vay vốn tín dụng lãi suất thấp phát triển sản xuất. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy Bùi Thị Ngọc Lê cho biết, nhằm tiếp tục duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt theo chuẩn NTM nâng cao, địa phương tập trung tuyên truyền người dân thực hiện các chỉ tiêu không cần vốn, như: Bảo hiểm y tế, xây dựng cảnh quan môi trường, an ninh trật tự…

Đối với tiêu chí về y tế, UBND xã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cho từng ấp, phân công trách nhiệm cho từng ngành, kết hợp vận động hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn. Địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền để từng người dân hiểu rõ vị trí, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM nâng cao, phát huy vai trò dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”.

Ngoài ra, từng cán bộ, công chức của xã tiếp tục phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao...

MỸ LINH