Cấm cán bộ, công chức làm những việc này trong dịp Tết

15/01/2020 - 09:32

Cấm cán bộ, công chức đi tặng quà, biếu quà Tết sếp; cấm dùng ngân sách Nhà nước để tặng quà Tết lãnh đạo…

A A

Theo VOV