Cán bộ khuyến học tận tụy

18/06/2019 - 08:10

 - Anh Cao Phước Đông nghỉ hưu năm 2008 sau 40 năm công tác, năm 2009 nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ (Chợ Mới). Với chức trách và nhiệm vụ được giao, anh Cao Phước Đông đã tận tụy, gương mẫu trong công việc, qua đó thúc đẩy phong trào khuyến học ở xã Nhơn Mỹ không ngừng phát triển.

A A

Khi tiếp nhận đề án xây dựng và phát triển hội khuyến học các cấp, anh Cao Phước Đông đã tham mưu thành lập 11 Chi hội Khuyến học ở 11 ấp, Bí thư Chi bộ ấp sẽ kiêm nhiệm Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học ấp. Để mỗi chi hội ấp có nội dung hoạt động thường xuyên, anh Cao Phước Đông giao chỉ tiêu cho mỗi chi hội khuyến học ấp có nhiệm vụ vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp gây quỹ Khuyến học từ 2-3 triệu đồng/năm, nộp quỹ Hội Khuyến học xã, sau đó Hội Khuyến học xã sẽ cấp phát học bổng cho các em học sinh ở các ấp. Mỗi ấp còn vận động nhà hảo tâm bảo trợ từ 1-2 học sinh là con em hộ nghèo trong ấp, mức bảo trợ mỗi học sinh là 100.000 đồng/tháng. Kết quả, tất cả các ấp đều đạt chỉ tiêu vận động và đã bảo trợ được 11-13 em học sinh tiểu học nghèo hàng năm.

Hiện nay, xã Nhơn Mỹ có 23 Chi hội Khuyến học dòng họ. Các Chi hội Khuyến học dòng họ do trưởng tộc hoặc người có uy tín trong dòng họ làm chi hội trưởng, có nhiệm vụ huy động nguồn lực từ các hộ gia đình trong dòng họ để chi hỗ trợ cho những em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và khen thưởng cho những học sinh giỏi tiêu biểu trong dòng họ. Từ cuối năm 2012 đến nay, anh Cao Phước Đông xây dựng thêm 5 Chi hội Khuyến học ở 5 trường học, 4 Chi hội Khuyến học gắn với cơ sở thờ tự, 1 Chi hội Khuyến học doanh nghiệp, 3 Chi hội Khuyến học tổ tự quản, 8 Ban Khuyến học của các ban, ngành, đoàn thể xã. Đến cuối năm 2018, Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ có 47 Chi hội và 8 Ban Khuyến học trực thuộc.

Cũng như đối với các chi hội ấp, anh Cao Phước Đông giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cho các loại hình chi hội này. Các chi hội trường học phải vận động trong cha mẹ học sinh, các thầy, cô giáo, các học sinh cũ của trường… để có nguồn lực chi mua quà “Tiếp bước đến trường” và mua bảo hiểm y tế cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đầu năm học, khen thưởng cho học sinh giỏi cuối năm học… Các Chi hội Khuyến học tôn giáo dành nguồn lực để khen thưởng con em tín đồ, giáo dân học giỏi hoặc giúp đỡ con em tín đồ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Chi hội Khuyến học doanh nghiệp Nguyễn Thành Thu dùng một phần lợi nhuận để khen thưởng con em công nhân học giỏi hoặc hỗ trợ, cấp quà “Tiếp bước đến trường” cho con em công nhân nghèo. Với sự tận tụy và chịu khó của anh Cao Phước Đông, tất cả các chi hội đều vận động được nguồn hỗ trợ, hoàn thành nhiệm vụ khuyến học của chi hội mình. 

Riêng nguồn thu của Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ: năm 2014 thu được 163.795.000 đồng, năm 2015, thu được 284.957.000 đồng, năm 2017 thu được 329.816.000 đồng, năm 2018 thu được 340.466.000 đồng, trong đó có tồn quỹ hàng năm (gửi ngân hàng) là 80.000.000 đồng. Năm 2015 anh Cao Phước Đông đóng góp 9.800.000 đồng và các con anh đóng góp 3.100.000 đồng, đến năm 2018 anh Đông đóng 22.900.000 đồng và các con anh đóng góp 4.900.000 đồng cho nguồn quỹ khuyến học, ngoài ra, anh Đông còn động viên các con đóng góp cho quỹ khuyến học xã. Với sự gương mẫu của anh và gia đình, anh Đông đã làm cho anh chị em trong ban chấp hành và các chi hội trực thuộc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ khuyến học. Rõ ràng, anh Đông là tấm gương sáng để mọi thành viên trong Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ noi theo một cách tự giác. Nhờ vậy, tổng nguồn thu quỹ khuyến học toàn xã năm 2014 là 610.288.000 đồng, đến năm 2018 là 1.063.043.000 đồng

Anh Cao Phước Đông chia sẻ: “Bác Hồ đã trọn đời hy sinh vì nước, vì dân, đem lại độc lập, tự do cho đất nước, cho nhân dân. Tôi muốn đóng góp một phần rất nhỏ của mình cho đất nước nói chung, quê hương Nhơn Mỹ nói riêng, ngày càng tươi đẹp hơn”.

ĐẶNG  HOÀI  DŨNG