Cần đồng thuận để thi công đường tỉnh

05/12/2023 - 06:57

 - Không đồng ý với chính sách bồi thường liên quan dự án nâng cấp Đường tỉnh 945 (nối huyện Châu Phú xuống huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), bà Lê Thị Ngọc Nhan (ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, TX. Tịnh Biên) gửi đơn vượt cấp đến Văn phòng Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng, liên quan đến dự án nâng cấp Đường tỉnh 945, có 7km đi qua xã Tân Lập (TX. Tịnh Biên), ảnh hưởng 641 hộ, với diện tích 12,95ha, chia làm 2 giai đoạn: Đoạn cầu vượt qua Đường tỉnh 941 có 4 hộ (đã chi tiền xong và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư); đoạn còn lại là 638 hộ.

UBND tỉnh An Giang có 2 lần phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (Đường tỉnh 945). Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, UBND TX. Tịnh Biên lần lượt ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường; điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án.

Đến nay, UBND TX. Tịnh Biên phối hợp các ngành có liên quan đã chi tiền xong cho 628 hộ dân và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn lại 6 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có hộ bà Lê Thị Ngọc Nhan.

Ngày 13/6/2019, UBND huyện Tịnh Biên (nay là TX. Tịnh Biên) ban hành Quyết định 3669/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ bà Nhan với diện tích 120,6m2, gồm: 66,5m2 trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và 54,1m2 ngoài giấy chứng nhận QSDĐ (loại đất ở nông thôn). Đồng thời, ban hành Quyết định 4188/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ hộ bà Nhan với tổng số tiền 266.472.510 đồng (bao gồm bồi thường đất, vật kiến trúc, cây trồng; hỗ trợ do ngừng sản xuất - kinh doanh, khen thưởng).

Không đồng ý quyết định bồi thường, hỗ trợ, bà Nhan làm đơn gửi UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu bồi thường nâng giá đất, vật kiến trúc và cây trồng. Ngày 11/5/2021, UBND huyện Tịnh Biên ban hành Quyết định 1914/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nhan (lần đầu), sửa đổi một phần nội dung Quyết định 4188/QĐ-UBND, nâng giá bồi thường 2 cây cau (6 năm tuổi) từ loại B (mức bồi thường 135.000 đồng/cây) lên loại A (mức bồi thường 345.000 đồng/cây), bồi thường bổ sung số tiền 420.000 đồng; giữ nguyên các nội dung còn lại. Sau khi nhận quyết định, bà Nhan không khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án mà gửi đơn vượt cấp đến Văn phòng Chính phủ (UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Nhan).

Vụ việc khiếu nại của bà Nhan đã được Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên giải quyết khiếu nại lần đầu đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định tại mục 1, 2 Luật Khiếu nại. Không đồng ý thì bà có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại. Thế nhưng, bà Nhan không thực hiện mà lại khiếu nại vượt cấp đến Trung ương là không đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12 Luật Khiếu nại: “Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết”.

Ngoài ra, bà Nhan còn khiếu nại việc tranh chấp QSDĐ với 2 hộ khác là ông Phạm Văn Ba và ông Nguyễn Công Trạng. Qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu có liên quan, được biết, từ trước đến nay khiếu nại của bà đã được các cấp chính quyền xã, huyện, tỉnh làm việc và hướng dẫn, nhưng bà không thưc hiện theo hướng dẫn. Theo quy định, gia đình bà Nhan phải gửi đơn tranh chấp đến UBND xã Tân Lập để được hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì thực hiện thủ tục khởi kiện ra tòa án theo quy định.

Tuy nhiên, theo UBND xã Tân Lập, vợ chồng bà Nhan thường không hợp tác trong quá trình làm việc, không ký tên vào biên bản, không tiếp nhận các nội dung giải thích, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn mà chỉ đề nghị giải quyết theo ý kiến, yêu cầu cá nhân. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đúng thời hạn quy định, UBND TX. Tịnh Biên đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại và vận động các hộ dân trên bàn giao mặt bằng, nhưng bà Nhan và một số hộ vẫn không đồng ý.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Nhan. Cùng tham dự, có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành liên quan; đại diện các cơ quan phối hợp tiếp công dân; UBND TX. Tịnh Biên.

Sau khi nghe các địa phương, đơn vị phân tích vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kết luận: Bà Nhan không thực hiện quyền khiếu nại theo quy định. Lẽ ra, khi không thống nhất quyết định giải quyết của UBND TX. Tịnh Biên, bà có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng bà Nhan bỏ qua bước này. Vì vậy, giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn rà soát nội dung để có báo cáo và đề xuất cụ thể.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, dự án Đường tỉnh 945 là tuyến đường trọng điểm quốc gia, tuyến đường liên tỉnh rất quan trọng. Trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án, có 628 hộ đã đồng thuận chủ trương, chính sách của Nhà nước, chỉ còn 6 hộ chưa đồng thuận. Vừa qua, UBND tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại, có 3 hộ đã đồng ý rút đơn.

Còn việc tranh chấp với 2 hộ, trước đây bà Nhan có thỏa thuận chuyển nhượng như thế nào là tranh chấp dân sự giữa các bên, bà có quyền khởi kiện ra tòa án. Riêng việc tố cáo cán bộ gian dối trong quá trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 2 hộ này thì bà Nhan phải có cơ sở, giấy tờ chứng minh, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, nếu bà tố cáo sai sự thật sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

K.N