Cảnh báo việc mạo danh lãnh đạo Tổng cục Môi trường và cơ quan trực thuộc Tổng cục Môi trường trục lợi

07/05/2020 - 05:13

 - Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang vừa có văn bản thông báo đến UBND huyện, thị xã, thành phố cảnh báo về hành vi mạo danh lãnh đạo Tổng cục Môi trường và cơ quan trực thuộc Tổng cục Môi trường để trục lợi trái phép (theo thông tin cảnh báo của Tổng cục Môi trường).

A A

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố thông báo, cảnh báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn để biết và phòng tránh.

Nếu phát hiện các hành vi như trên hoặc tương tự, đề nghị chuyển thông tin đến cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, gửi thông tin phản ánh về Tổng cục Môi trường (điện thoại: 024.3822.3189; email: vanphongtongcuc@vea.gov.vn) hoặc Tạp chí Môi trường (điện thoại: 024.66569135; email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vn) và Sở Tài nguyên và Môi trường (điện thoại: 0296.3853709; email: sotnmt@angiang.gov.vn) để phối hợp xử lý.

Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại mạo danh lãnh đạo Tổng cục Môi trường và giả mạo văn bản của Tạp chí Môi trường liên hệ với các doanh nghiệp để mời quảng cáo, đăng tin trên tạp chí nhằm mục đích trục lợi trái phép, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục Môi trường.            

HẠNH CHÂU