Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Huy động các nguồn lực xây dựng thành phố du lịch thông minh, hiện đại

30/06/2020 - 07:56

 - Trong 3 ngày (29, 30-6 và 1-7), Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay (30-6), đại hội bước vào ngày làm việc thứ nhất của phiên chính thức. Dịp này, phóng viên (PV) Báo An Giang đã trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá về những thành tựu, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ và quân dân địa phương, Châu Đốc đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra

P.V: sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, TP. Châu Đốc đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Đ/c Cao Xuân Bá: nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Trung ương, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP. Châu Đốc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Đảng bộ TP. Châu Đốc hoàn thành hầu hết các mục tiêu, đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển khá toàn diện, diện mạo thành phố có nhiều khởi sắc; công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan Châu Đốc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các khâu đột phá được tập trung chỉ đạo, phát triển đô thị du lịch theo hướng văn minh, xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hoàn chỉnh các quy hoạch, triển khai thực hiện Quyết định số 2098 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển 841 đảng viên (đạt 112,13% chỉ tiêu), nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 4.256 đảng viên (so với dân số đạt 4,17%). Đảng bộ thành phố đặt trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác, năng lực lãnh đạo của tổ chức và cá nhân ngày càng hoàn thiện hơn.

Đảng bộ đã thực hiện hiệu quả đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, đã huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp vào mục tiêu phát triển, xây dựng đô thị văn minh, NTM, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

P.V: xin đồng chí nói rõ hơn về những nguyên nhân đạt được kết quả trên?

Đ/c Cao Xuân Bá: đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của tỉnh và hỗ trợ của các sở, ngành. Nhiều chính sách của Trung ương, tỉnh được ban hành, triển khai kịp thời đã có tác động tích cực đến kết quả phát triển KTXH. Đặc biệt, Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XI.

P.V: nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP. Châu Đốc xác định mục tiêu, chỉ tiêu gì để đưa chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương ngày càng phát triển, thưa đồng chí?

Đ/c Cao Xuân Bá: nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP. Châu Đốc xác định mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển KTXH. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ TP. Châu Đốc đề ra 15 chỉ tiêu, gồm: phấn đấu đến năm 2025, khách tham quan đạt 4.300.000 lượt; thu và chi ngân sách địa phương đạt 2.944 tỷ đồng; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; đến năm 2025 không còn hộ nghèo, cận nghèo; 79% lao động có việc làm qua đào tạo nghề; 36/36 trường đạt chuẩn quốc gia; 5 phường duy trì phường văn minh đô thị; 2 xã đạt NTM nâng cao; 100% hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử; 50% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ đảng viên so với tổng dân số đạt trên 4%. Đồng thời đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu và 15 chỉ tiêu trên để phấn đấu đến năm 2025, TP. Châu Đốc đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh…

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; chung tay, góp sức xây dựng thành phố theo hướng đô thị du lịch thông minh, phát triển bền vững.

P.V: Xin cám ơn đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII xác định 3 khâu đột phá, gồm: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

THU THẢO