Châu Đốc duy trì, nâng chất các xã nông thôn mới

05/03/2020 - 08:28

 - Là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), TP. Châu Đốc đang nỗ lực, vận dụng linh hoạt, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì, nâng chất 2 xã NTM Vĩnh Châu và Vĩnh Tế.

A A

Xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn

Đổi thay từng ngày

“Cũng như các địa phương khác, khi bắt tay xây dựng NTM, xã Vĩnh Châu gặp không ít khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, năm 2013, xã Vĩnh Châu là đơn vị đầu tiên của tỉnh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM” -  Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu Lữ Anh Đào cho biết.

“Từ khi bắt tay xây dựng NTM đến nay, diện mạo của xã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ nét. Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giờ đã ổn định hơn trước và có hộ vươn lên làm giàu. Xây dựng NTM đã góp phần xây dựng cuộc sống mới cho người dân ở khu vực nông thôn” - chú Nguyễn Thành Được (ấp Vĩnh Khánh II, xã Vĩnh Tế) phấn khởi chia sẻ. Đến nay, 100% đường trục chính, trục ấp và liên ấp đều được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa và đạt chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; trên 98% đường giao thông nội đồng đạt chuẩn; trên 96% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.

Sự đổi thay từ chương trình NTM dễ dàng được nhận thấy đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, các công trình phúc lợi xã hội và dân sinh được cải thiện, không còn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát... Năm 2019, xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế được hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết của doanh nghiệp, như: nhân rộng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng (xã Vĩnh Châu); nhân giống lúa xác nhận OM 5451 (xã Vĩnh Tế); hỗ trợ nông dân 2 xã tập huấn quy trình sản xuất cây ăn trái theo hướng VietGAP...

Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, TP. Châu Đốc đã ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm… rộng khắp. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng và nhà nước.

Quyết tâm đạt xã nông thôn mới nâng cao

Không thỏa mãn với thành quả “về đích” NTM, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế đang tập trung rà soát nhằm giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được. Với quyết tâm không để “xuống hạng”, xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giải pháp rõ ràng nhằm duy trì, củng cố và nâng chất các tiêu chí và chỉ tiêu đã đạt được; phấn đấu đến năm 2025 xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, để duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí là thách thức không nhỏ đối với 2 địa phương này. Cụ thể, các tiêu chí “tĩnh”, như: giao thông, thủy lợi, trường học, điện, chợ nông thôn… nếu không duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, qua quá trình sử dụng, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu sẽ làm hao mòn, hư hỏng. Còn đối với những tiêu chí “động”, như: thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hộ nghèo, an ninh trật tự, môi trường... luôn thay đổi và phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan cũng như ý thức của người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Nguyễn Trung Thành, để giữ vững tiêu chí NTM, các địa phương cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu được việc xây dựng NTM là xây dựng một xã hội giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, là mục tiêu liên tục và lâu dài. Huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nâng cấp, cải tạo các công trình hiện có; thực hiện tốt công tác chăm lo cho giáo dục, y tế, văn hóa... Song song đó, tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hướng đến những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành và phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định giá cả thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ để tạo việc làm cho người dân địa phương gắn với việc bảo vệ môi truờng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

THU THẢO