Châu Đốc hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

05/06/2020 - 07:08

 - Thời gian qua, cùng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp ủy Đảng trên địa bàn TP. Châu Đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94 ngày 2-8-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, 64 tổ chức cơ sở Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Châu Đốc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Châu Đốc đã tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc cho thấy, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ. Theo đó, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã cơ bản hoàn thành tốt, đảm bảo các yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy. Công tác tuyên truyền, cổ động đại hội được các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện tốt trước, trong và sau đại hội; cũng như phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Từ đó, đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, kiểm điểm được chuẩn bị chu đáo, trong đó tập trung đánh giá quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, nội dung các văn kiện đại hội được đánh giá là chuẩn bị chu đáo, đi sâu vào thực chất, đánh giá đúng thực tế địa phương, đơn vị. Trong 64 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, có 6 đảng bộ tổ chức đại hội đại biểu (Đảng bộ phường Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Nguơn, Vĩnh Mỹ, Núi Sam và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh), còn lại tổ chức đại hội đảng viên. Chương trình, nội dung đại hội thực hiện theo Hướng dẫn số 01 ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. Công tác điều hành đại hội đảm bảo quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, việc điều hành của Đoàn chủ tịch suôn sẻ, đạt yêu cầu. Thời gian tiến hành tổ chức đại hội theo đúng quy định; công tác hậu cần được thực hiện chu đáo.

Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy căn cứ vào quy định quy hoạch cán bộ, kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, bảo đảm tính mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy. Việc điều hành công tác nhân sự tại đại hội bám sát quy định để điều hành, đề cao tính dân chủ. Đa số nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được sự tín nhiệm cao của đại hội, bầu đủ, bầu đúng số lượng, nâng cao chất lượng, cơ bản đạt được yêu cầu về cơ cấu. Tuy nhiên, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở đương nhiệm không trúng cử Ban Thường vụ khóa mới vì nhiều nguyên nhân, nhưng qua đó đã thể hiện rõ tính dân chủ trong Đảng. Việc thực hiện chủ trương thí điểm đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy cơ sở tại đại hội đạt kết quả cao.

Nhìn chung, thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Châu Đốc khẳng định vai trò của Thường trực Thành ủy, cấp ủy Đảng cơ sở trong lãnh chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế nắm chắc tình hình, cho ý kiến cụ thể, kịp thời giải quyết các vướng mắc với cấp ủy cấp dưới. Cấp ủy các cấp đã tích cực chuẩn bị và điều hành phục vụ đại hội chu đáo, cẩn thận, kỹ lưỡng từng bước. Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, những kết quả thành công của đại hội chi, đảng bộ cơ sở, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố - Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh (dự kiến diễn ra cuối tháng 6-2020). Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp ngay sau đại hội cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

THU THẢO