Châu Đốc: Nỗ lực, khắc phục khó khăn, đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển

16/09/2020 - 14:28

 - Ngày 16-9, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 9 tháng của năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Cuộc họp do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì.

A A

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị, những tháng cuối năm 2020, các phòng, ban, chính quyền địa phương TP. Châu Đốc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố và Chương trình công tác năm 2020 đề ra.

Theo đó, đảm bảo ăn chắc vụ thu đông 2020. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh. Đảm bảo phòng, chống hiệu quả dịch bệnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quản lý tốt tình trạng người dân qua lại biên giới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

THU THẢO