Châu Đốc tiến hành kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố

20/12/2019 - 13:54

 - Ngày 20-12, Thường trực HĐND TP. Châu Đốc tiến hành kỳ họp thứ 12, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố năm 2019 và xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 và một số vấn đề liên quan khác.

A A

Châu Đốc tiến hành kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố

Kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc đối với ông Trần Quốc Việt (nghỉ việc theo nguyện vọng) và các chức danh thành viên UBND TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với các ông, bà: Phạm Quang Quốc Uy, Quách Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Loan, Lê Hoàng Mai (do chuyển công tác).

Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức danh thành viên UBND thành phố (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Lê Bá Thảo, Trưởng phòng Nội vụ; ông Nguyễn Duy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và ông Lê Minh Tâm, Trưởng phòng Tư pháp.

Cũng tại kỳ họp, UBND thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KT-XH năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, thu phí tham quan Khu di tích núi Sam năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019…

Theo đó, kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; kế hoạch vốn, danh mục dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020…

THU THẢO