Châu Phú sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

24/05/2019 - 14:20

 - Ngày 24-5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

A A

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Phú luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Châu Phú sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Đối với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị huyện Châu Phú đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các phong trào thi đua học tập Bác được phát động mạnh mẽ. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay học tập Bác, góp phần xây dựng nông thôn mới; giải quyết các vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức cũng được nâng lên.

Dịp này, có 18 tập thể và 20 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Châu Phú sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

MỸ LINH