Châu Thành chuẩn bị tốt công tác bầu cử

12/04/2021 - 04:57

 - Còn khoảng 1,5 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với các địa phương trong tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể huyện Châu Thành (An Giang) đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện, với mục tiêu bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

A A

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết phát biểu tại buổi giám sát

Xác định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, huyện Châu Thành đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Huyện Châu Thành đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử và Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện. Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập BCĐ bầu cử, UBBC đúng thời gian, số lượng, cơ cấu và đã triển khai các hoạt động bảo đảm theo quy định.

Sau khi được thành lập, BCĐ bầu cử huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho toàn thể cán bộ chủ chốt trong huyện. Đồng thời, phân công trách nhiệm cho các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử từng địa bàn, lĩnh vực, để kịp thời chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo tiến độ thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, còn thành lập các tiểu ban: giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; an ninh trật tự và y tế; cơ sở vật chất; nhân sự; giúp việc công tác bầu cử… Ngoài ra, UBBC 13/13 xã, thị trấn đều ban hành quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc, để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, UBND huyện Châu Thành đã ban hành quyết định thành lập 10 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND các xã, thị trấn đã thành lập 113 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 và thành lập 131 Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 34 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu trên địa bàn huyện là 352 đại biểu.

Đến nay, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Qua đó, thống nhất số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 62 người; những người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện là 705 người.

Hiện nay, BCĐ bầu cử, UBBC huyện tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra các địa điểm, nơi được chọn làm khu vực bầu cử trên địa bàn. UBMTTQVN huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Sau đó, sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Tiếp theo, UBMTTQVN các cấp sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử kể từ ngày công bố danh sách chính thức.

Trong thời gian này, UBBC các cấp huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Qua đó, nêu cao tinh thần làm chủ của công dân, lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cơ sở vật chất… được BCĐ bầu cử huyện chỉ đạo các tiểu ban chú trọng triển khai thực hiện cụ thể, hiệu quả. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, cơ bản các địa phương đã triển khai nghiêm túc, thực hiện trình tự các bước theo đúng luật định và kế hoạch đã đề ra…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết yêu cầu BCĐ bầu cử và UBBC huyện Châu Thành bám sát các quy định, hướng dẫn để đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các buổi tiếp xúc cử tri; tập huấn công tác bầu cử đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, thống nhất. Ngoài ra, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo các kịch bản tổ chức bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn…

TRUNG HIẾU