Châu Thành chuyển đổi gần 1.908ha đất vườn tạp và lúa sang trồng cây ăn trái, rau màu

04/08/2020 - 06:38

 - 5 năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) đã chuyển đổi gần 1.908ha đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu (rau màu trên 1.323ha và cây ăn trái trên 585ha). Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân được triển khai, diện tích bao tiêu chiếm 10,16%/tổng diện tích sản xuất, tăng 2,4% so đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác (theo giá hiện hành) đạt 205 triệu đồng, tăng 94 triệu đồng so nhiệm kỳ trước.

A A

Khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu

Thời gian tới, huyện Châu Thành tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, gắn với quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng chuyên canh theo tiêu chuẩn chất lượng, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

L.H